sal_front

 

 Semsklubben

SemsklubbenSemsklubben er en barneklubb tilknyttet KFUK/KFUM. Vi samles for å høre bibelfortellinger, synge, gjøre formingsaktiviteter og leke. Vi starter samlingen med et enkelt måltid.
Diakonatet

salmeboka

kaffe